TPRECD Orta Karadeniz Bölge Toplantısı - 28-30 Haziran 2019 Amasya

TPRECD Orta Karadeniz Bölge Toplantısı - 28-30 Haziran 2019 Amasya

HABER TARİHİ: 30 Nisan 2019
3789 Kişi okudu

Değerli Üyeler, 

 

Milli Mücadele meşalesinin ateşlenmesinin 100.yıl dönümünde, Mustafa Kemal’in ayak izlerini takip ediyor ve sizleri yüz yıl önce Amasya Genelgesinin imzalandığı Saraydüzü kışlasına, bu sefer milli mücadelenin başka bir formu olan sağlık alanında bilgi ve tecrübelerimizi bir araya getirip çoğaltmaya davet ediyoruz.

 

Bilindiği üzere, el, insan türünün fiziksel üstünlük faktörüdür ve aynı zamanda da en çok travmaya maruz kalan organıdır. El yaralanmaları, hastanın öz bakımını, hayatını kazanma ve ailesini geçindirme gücünü, ve toplumdaki sosyoekonomik işlevini tehdit etmektedir ve bu sebepten ötürü el yaralanmalarının tedavisi rekonstrüksiyon cerrahisinin üzerinde titizlikle durduğu alanların başında gelmektedir. Genç ve üretken bir nüfusa sahip olan ülkemizde el yaralanmalarının hastalarımız ve ekonomimizi dünya üzerindeki pek çok ülkeden daha olumsuz etkileyeceği aşikardır. Maalesef, son zamanlarda hekimlerimizin yönelmek durumunda kaldığı defansif tıp uygulamalarından el cerrahisi pratiği de nasibini almıştır. El cerrahisi uygulamalarının periferde yapılmaması, üçüncü basamak kurumlarında aşırı yoğunluğa ve hizmet kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır.

 

Bu toplantıda, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği güçlerini birleştirerek periferde el cerrahisi uygulamalarının yapılmasının önündeki mesleki, bürokratik ve hukuki caydırıcıları irdelemeyi, ve en sık görülen el yaralanmalarında uygulanacak tedavi yaklaşımlarını güncellemeyi amaçlamaktadır.

 

Tüm paydaşlarımızı bu Haziran’da Amasya Saraydüzü Kışlasına bekliyoruz.

 

 

Doç. Dr. M. Sinan Engin

 

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

 

Orta Karadeniz Bölge Temsilcisi

 ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun