Hakkımızda

Türk El ve Üst Ekstremite cerrahisi derneği, el ve üst ekstremite cerrahisi alanında çalışanların daha iyi eğitim alması amacı ile kurulmuştur. Bu sebeple kurs, toplantı, kongre, seminer gibi bilimsel çalışmaları düzenler, üyelerin bilimsel araştırma yapma ve yayınlamaları için onları yetiştirir, yurt içi ve yurt dışındaki dernek, kurs ve toplantılar ile ilgili üyelerini bilgilendirir ve üyelerini bu mecralarda temsil eder.

El cerrahisi, el ve üst ekstremitenin form ve fonksiyonunu etkileyen tüm hastalık, yaralanma ve doğumsal anomalilerin tanınması, tedavisi, rekonstrüksiyonu ve rehabilitasyonu ile uğraşan bir bilim dalıdır. Üst ve at ekstremitedeki revaskülarizasyon, replantasyon, periferik sinir cerrahisi ve mikrocerrahi rekonstrüktif teknikler el cerrahisinin temel igi alanı kapsamındadır.

Derneğimiz Türk el cerrahisini yurt dışında başarı ile temsil etmeyi ve yurt içindeki meslektaşları için en iyi eğitimi sağlamayı düstur edinmiştir. Derneğimiz her yıl pek çok toplantı, seminer, kurs, kongre ve benzeri eğitim etkinliği düzenlemektedir. Bu etkinliklerde el cerrahisi ile ilgilenen hekimler arasında bilimsel bilgi alışverişi için tüm koşulları hazırlamakta ve üyelerinin bilimsel bilgi ve tecrübelerini aktarması için teşvik edici olmaktadır. El cerrahisi yan dal uzmanını nicelik ve niteliksel olarak artırmayı hedefleyen Türk El ve Üst Ekstremite cerrahisi derneği, el cerrahisinin iyi anlatılması ve iyi anlaşılması için çözüm önerileri getirmekte ve bu konuya önderlik etmektedir.

Hand and Microsurgery dergisi derneğimizin bilimsel yayını olup çeşitli indekslerde başarı ile taranmaktadır.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun