BAŞKAN

Prof. Dr. Ali Levent YALÇIN

Başkan
Valikonağı Caddesi Şakayık Sokak No: 58 Daire :1 Nişantaşı / İSTANBUL
aleventyalcin@yahoo.com
II. BAŞKAN

Prof. Dr. Hayati DURMAZ

II. Başkan
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Abd-İstanbul
hayati.durmaz@gmail.com
GENEL SEKRETER

Doç. Dr. Eren CANSÜ

Genel Sekreter
Marmara Üni. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD - İSTANBUL
erencansu@hotmail.com
SAYMAN

Dr. Öğrt. Gör. Melih BAĞIR

Sayman
Çukurova Üni. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD, El Cerrahisi BD, ADANA
melihbagir@yahoo.com
ÜYE

Doç. Dr. Murat Sinan ENGİN

Üye
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp. Fak. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD - SAMSUN
msinanengin@omu.edu.tr

Prof. Dr. Nazım KARALEZLİ

Üye
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, MUĞLA
nkaralezli@yahoo.com

Prof. Dr. Arif TÜRKMEN

Üye
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi ABD - İSTANBUL
turkmenarif@yahoo.com

Doç. Dr. Tahir Sadık SÜGÜN

Üye
EMOT Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji BD - İZMİR
tssugun@hotmail.com

Op. Dr. Hasan Onur ARIK

Üye
Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
dr_hasanarik@hotmail.com
DENETİM KURULU

Prof. Dr. Hakan GÜNDEŞ

Denetçi Üye
İstanbul
hakangundes@yahoo.com

Prof. Dr. Muhittin ŞENER

Denetçi Üye
İzmir
msener87@yahoo.com

Prof. Dr. Kahraman ÖZTÜRK

Denetçi Üye
İstanbul
kahraman_ozturk@hotmail.com
ONUR VE ETİK KURULU

Prof. Dr. Aydın YÜCETÜRK

Onur ve Etik Kurulu
İstanbul
info@aydinyuceturk.com

Prof. Dr. Ahmet EKİN

Onur ve Etik Kurulu
İzmir
ahmet.ekin@deu.edu.tr

Prof. Dr. Metin AKINCI

Onur ve Etik Kurulu
Ankara
mikroel@gmail.com
YEDEK YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Sinan BİLGİN

Yedek Yön. Kurulu Üyesi
Ankara
ssbilgin@yahoo.com

Prof. Dr. Taşkın Altay

Yedek Yön. Kurulu Üyesi
Ankara
turkhand@gmail.com

Prof. Dr. Kadir ELTEM

Yedek Yön. Kurulu Üyesi
Ankara
turkhand@gmail.com

Dr. Nebil SELİMOĞLU

Yedek Yön. Kurulu Üyesi
Ankara
turkhand@gmail.com

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Yedek Yön. Kurulu Üyesi
Ankara
turkhand@gmail.com

Dr. Ayşe ŞENCAN

Yedek Yön. Kurulu Üyesi
Ankara
turkhand@gmail.com

Prof. Dr. Mehmet ALP

Yedek Yön. Kurulu Üyesi
Ankara
turkhand@gmail.com

Prof. Dr. Murat ÜZEL

Yedek Yön. Kurulu Üyesi
Ankara
turkhand@gmail.com

Dr. Tamer COŞKUN

Yedek Yön. Kurulu Üyesi
Ankara
turkhand@gmail.com
YEDEK DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Erhan COŞKUNOL

Yedek Den. Kurulu Üyesi
Ankara
turkhand@gmail.com

Prof. Dr. Cihangir TETİK

Yedek Den. Kurulu Üyesi
Ankara
turkhand@gmail.com

Dr. Arsen ARSENISHVILI

Yedek Den. Kurulu Üyesi
Ankara
turkhand@gmail.com
YEDEK ONUR ETİK KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Onur BAYRAM

Yedek Onur Etik Kurulu Üyesi
Ankara
turkhand@gmail.com

Doç. Dr. Yalçın ADEMOĞLU

Yedek Onur Etik Kurulu Üyesi
Ankara
turkhand@gmail.com

Prof. Dr. Fahir DEMİRKAN

Yedek Onur Etik Kurulu Üyesi
Ankara
turkhand@gmail.com

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun